Free Dopp Kit promotion applies to non-subscription items. Subscription items in cart will not apply towards the $75 threshold.